15

Με πρωτοβουλία της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας υιοθετήθηκε πρόγραμμα κατάρτισης λειτουργών του Δήμου Λάρνακας το οποίο στόχευε αφενός μεν στην συνδρομή του Συνδέσμου και Τάγματος Άγιου Ιωάννη για να ικανοποιήσει ο Δήμος τις σχετικές νομικές πρόνοιες και αφετέρου στην προβολή του Τάγματος ως φιλανθρωπικής οργάνωσης. Τούτο επιτεύχθηκε με την δωρεάν κατάρτιση 29 εργοδοτουμένων του Δήμου.

Κατωτέρω στιγμιότυπα από την τελετή επίδοσης των σχετικών πιστοποιητικών από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τάγματος Δρ. Ν. Σπανό και την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας Δρ. Ανδρούλλα Χριστοδουλίδου.                                   

Actions: E-mail | Permalink |