ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το Τάγμα από τους υπόλοιπους Οργανισμούς που προσφέρουν εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες είναι ο εθελοντισμός. Γι΄αυτό και έχει θέσει, μέσω του καταστατικού του, τον εθελοντισμό ως ένα από τους σημαντικούς του στόχους. Εξ άλλου η ύπαρξη του Τμήματος Ενστόλων Εθελοντών αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της δέσμευσης για προσφορά στα κοινά.

Πολύ επιγραμματικά τούτο επιτάσσει και το λογότυπο μας «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας».

Η δυνατότητα προσφοράς έτσι που από τη μια να ανακουφίζεται ο πόνος αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και από την άλλη να εξωτερικευτούν τα φιλάνθρωπα αισθήματα της κυπριακής κοινωνίας κρίνεται ως απεριόριστη.

Απόδειξη της προσφοράς εθελοντικής εργασίας απετέλεσαν πρόσφατα η επιτυχημένη εκστρατεία αιμοδοσίας της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας, που ουσιαστικά έχει πλέον καταστεί θεσμός, η παρόμοια προσπάθεια της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας, η συμμετοχή μελών του Τάγματος στην εμβολιαστική εκστρατεία κατά του κορονωϊού, και παλαιότερα η επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου XVI, η διεξαγωγή των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι δραστηριότητες του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ορισμένων άλλων εθελοντικών οργανισμών. Στις παραπάνω περιπτώσεις ένστολοι εθελοντές βρίσκονταν σε επιφυλακή με τα απαραίτητα εφόδια για προσφορά Πρώτων Βοηθειών αν παραστεί ανάγκη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν Ε Ο 6-6-2013.pdf