ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη Κύπρου συστάθηκε το 1926 και έκτοτε είναι πλήρως αφοσιωμένος στην επίτευξη του ευγενούς του σκοπού,δηλαδή την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και την ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού για ημερήσια φροντίδα στο σπίτι τόσο για ηλικιωμένους όσο και για παιδιά. Ο Σύνδεσμος αποτελεί φιλανθρωπικό ίδρυμα και σαν τέτοιο έχει εγκριθεί το1975 μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το 2003, με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος απέκτησε το νέο του Καταστατικό στη βάση του οποίου τώρα λειτουργεί.

Ο πρωταρχικός στόχος του Συνδέσμου συνίσταται στη ενθάρρυνση και προώθηση κάθε έργου ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας για την απάμβλυνση του ανθρώπινου πόνου και για την προστασία και διαφύλαξη της εν γένει υγείας του κοινού χωρίς καμιά διάκριση αναφορικά με το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη, το χρώμα, την πίστη ή τις πεποιθήσεις του ατόμου. Η εκπαίδευση πρώτων βοηθών αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του μέσω της οποίας επιτυγχάνει τους σκοπούς του.