29

Η αδελφή οργάνωση Johanniter της Γερμανίας σε συνεργασία με την εκκλησία Plön-Segeberg παρέδωσαν στους υπευθύνους της περιοχής Bad Segeberg, όπου είναι συγκεντρωμένος σημαντικός αριθμός προσφύγων από την Συρία και Ιορδανία για κάλυψη των άμεσων αναγκών τους. Παράλληλα παραδόθηκαν τρόφιμα σε 935 οικογένειες προσφύγων της ίδιας περιοχής.


Actions: E-mail | Permalink |