14

Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς εφάρμοσε το πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά για άτομα τα οποία αναμένεται να προσφέρουν υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας.

Το πρόγραμμα αυτό εμπλουτίστηκε με θέματα που σχετίζονται με την κατ' οίκον φροντίδα δίχως καμμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Κατωτέρω στιγμιότυπο από την διδαχή των μαθημάτων αυτών.

 

 

Actions: E-mail | Permalink |