17

Την 2/6/2016 τελέστηκαν από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τα εγκαίνια του νέου οικήματος μας. Στη σεμνή τελετή που προηγήθηκε της αποκάλυψης της αναμνηστικής πλάκας, ο κ. Κουτουρούσης, Επίτροπος του Τάγματος καλωσόρισε τον Πρόεδρο και τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στην 90χρονη παρουσία του Τάγματος Αγίου Ιωάννη στην Κύπρο και στην δραστηριοποίηση του σε 42 χώρες.

Στην δική του ομιλία ο Πρόεδρος του Τάγματος Δρ. Νίκος Σπανός αναφέρθηκε στο ιστορικό του Τάγματος που ξεκινά τον 12ο αιώνα, στη διασύνδεση του με την Κύπρο, την εγκατάσταση του Αρχηγείου του “Commanderie” στο κάστρο Κολοσσίου εξ’ ου και η ονομασία του γλυκού κρασιού «κουμανταρία», στο οποίο έδειξαν μεγάλη αδυναμία. Στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτομερώς στις δραστηριότητες του Τάγματος και ιδιαίτερα στην κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες και στις δραστηριότητες του εθελοντισμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού συνεχάρει το Τάγμα για την μακρόχρονη προσφορά του στην κυπριακή πραγματικότητα, εντόπισε την σημασία που ενέχει ο εθελοντισμός σε μια κοινωνία που επιθυμεί να αυτοαποκαλείται ανεπτυγμένη και  συνέδεσε την ανάγκη συνύπαρξης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Συναφώς διαβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης και του ιδίου στις εθελοντικές οργανώσεις, και προς τούτο ως απόδειξη ανάφερε τον διορισμό για πρώτη φορά Επιτρόπου Εθελοντισμού.

Κατωτέρω φαίνονται φωτογραφικά στιγμιότυπα από την όλη εκδήλωση.

Actions: E-mail | Permalink |