17

Στις 7 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε λιτή τελετή κατά την οποία παραδόθηκαν σε πέντε συνεργάτες του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη τα Πιστοποιητικά που απονεμήθηκαν σ’ αυτούς από την Γραμματεία του St. John Order. Η επιβράβευση των ατόμων αυτών έγινε μετά από σχετική εισήγηση του Τάγματος η οποία βασίστηκε στη ανιδιοτελή συνεισφορά και συμβολή τους στην προώθηση των στόχων και επιδιώξεων του φιλανθρωπικού μας ιδρύματος. Οι βραβευθέντες ήταν οι Ανδρέας Σκοτεινός, Γιαννάκης Βασιλείου, Ιωάννης Παντελίδης, Παναγιώτα Ανδρέου και Παναγιώτης Αρκαδίου.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του St. John Order επικυρώνεται από την Α.Μ. τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.


Κατωτέρω στιγμιότυπα από την τελετή.


 

 

Actions: E-mail | Permalink |