23

Στις 20 Μαϊου 2017, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο "Ατσάς" στα Κατύδατα με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες μαθήματα Πρώτων Βοηθειών.

Ο τρόπος διδασκαλίας ήταν πρακτικός, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να εμπεδώσουν στο έπακρο πως πρέπει να αντιδράσουν σε έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκύψει.

Πολύ θετικά ήταν και τα σχόλια των συμμετεχόντων, όσον αφορά το σεμινάριο αλλά και την εκπαιδεύτρια τους.

Με τη λήξη του σεμιναρίου όλοι οι εκπαιδευόμενοι εξετάστηκαν επιτυχώς και πιστοποιήθηκαν επίσημα ως Πρώτοι Βοηθοί.Actions: E-mail | Permalink |