29

Στην κορυφή των προγραμμάτων μας στις πρώτες βοήθειες βρίσκεται εκείνο της Κατάρτισης Εκπαιδευτών το οποίο μπορεί να παρακολουθήσουν μόνο άτομα που είναι ήδη πρώτοι βοηθοί, έχουν την σχετική έφεση και ενδιαφέρον και επίσης έχουν τύχει της σχετικής αξιολόγησης.

Κατωτέρω στιγμιότυπο από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού.Actions: E-mail | Permalink |