10

Η συνεδρίαση του Clinical Working Group του Johanniter International ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή Οργανώσεων St. John από την Αυστρία (Johanniter Unfall-Hilfe Osterreich), τη Γερμανία (Johanniter Unfall-Hilfe E.V ), την Αγγλία (St John Ambulance), την Κύπρο (St John Association and Brigade), το Ισραήλ (St John of Jerusalem Eye Hospital Group) και την Ιταλία.

Τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν τα πιο ποικίλα, μεταξύ των οποίων και οι πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές για τις πρώτες βοήθειες και η έγκριση τους. Αποφασίστηκε η μελέτη της δυνατότητας σύνταξης ενός διεθνούς εγχειριδίου πρώτων βοηθειών. Η αμοιβαία σύγκριση επέτρεψε να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα και να υπάρξουν νέες απόψεις, οι οποίες θα επιτρέψουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης που προσφέρεται.


Actions: E-mail | Permalink |