22

Η Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας Δρ. Α. Χριστοδουλίδου παραδίδει επιταγή στο κ. Μιχαλάκη Μάλλα, Πρόεδρο του Ιδρύματος Αγίου Γεωργίου.


Actions: E-mail | Permalink |