22

Το ίδρυμα Παιδική Στέγη έτυχε της βοήθειας του Τάγματος. Στη φωτογραφία ο κ. Γ. Βασιλείου, Έφορος του Τάγματος στη Λάρνακα παραδίδει επιταγή στη κα. Νεοκλέους, Πρόεδρο του εν λόγω ιδρύματος.Actions: E-mail | Permalink |