03

Ως φιλανθρωπικό Ίδρυμα που είμαστε, έχουμε και εμείς συμμετάσχει στη δραστηριότητα του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού '’ Υιοθετήστε’’ Οικογένεια το Πάσχα με τη συμβολική εισφορά για την υιοθέτηση δύο οικογενειών. Αυτές τις άγιες μέρες η αγάπη και η συναντίληψη στο συνάνθρωπό μας είναι το επιδιωκόμενο.

Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά.

Actions: E-mail | Permalink |