10

Στα πλαίσια της εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη 

σε συνεργασία με την εταιρεία SAFT NIFE EAST LTD διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα τις πρώτες βοήθειες για τους υπαλλήλους της εν λόγω Εταιρείας. 

Η εκδήλωση έγινε στις 23/4/2018 . Κατωτέρω σχετικά στιγμιότυπα.


Actions: E-mail | Permalink |