07

Ο Ευρωπαϊκός Εθελοντικός Οργανισμός Johanniter International (JOIN) μετά από παρότρυνση του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη ανέλαβε την πρωτοβουλία συγγραφής Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών με στόχο τούτο να χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη της JOIN και βέβαια και οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Την εργασία αυτή ανέλαβε η Clinical Working Group Επιτροπή της JOIN, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από ιατρούς.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο εμφανίζεται η Επιτροπή επί τω έργω όπου διακρίνεται και ο εκπρόσωπος του Τάγματος Δρ. Α. Τάνος.Actions: E-mail | Permalink |