12
Νεαρά άτομα, που στοχεύουν να παρακολουθήσουν Πανεπιστημιακές Σπουδές σε ιατρικά και παραιατρικά επαγγέλματα, παρακολούθησαν το Πλήρες Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών του Τάγματος, εφόσον το πρόγραμμα αυτό συνιστά πλεονέκτημα στην εισδοχή σε ορισμένα Πανεπιστήμια.

 

             

 

 

Actions: E-mail | Permalink |