02

Κατά του τελευταίους 18 μήνες 12 εθελοντές της Επαρχίας Λευκωσίας συμπλήρωσαν την κατάρτιση τους στις Πρώτες Βοήθειες μέσω του Πλήρους Προγράμματος, διάρκειας 30 ωρών. Αναμένεται η ομάδα αυτή να συνδράμει ουσιαστικά στην επαύξηση της προσφοράς του Τάγματος.

Ως εκπαιδευτές επενέργησαν, αφιλοκερδώς Εκπαιδευτές του Τάγματος. Επιπρόσθετα Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έδωσαν διαλέξεις με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση των Πρώτων Βοηθειών με την ειδικότητα τους και γενικότερα την ιατρική.


Κατωτέρω στιγμιότυπο από την τελετή επίδοσης των Πιστοποιητικών.

 

Actions: E-mail | Permalink |