19

Η ύπαρξη Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών που ανά πάσα στιγμή να είναι επίκαιρο και να διατίθεται στη γλώσσα της κάθε ενδιαφερόμενης Οργάνωσης συνέχισε να απασχολεί τη Clinical Working Group της JOIN. Η JOIN ως γνωστό είναι ο Οργανισμός Πρώτων Βοηθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελείται από 16 εθνικούς οργανισμούς από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες.

Το εγχειρίδιο αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στο 2019.Actions: E-mail | Permalink |