04

Ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα που είμαστε, έχουμε και εμείς συμμετάσχει στη δραστηριότητα του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας "Υιοθετήστε" Οικογένεια τα Χριστούγεννα 2018 με τη συμβολική εισφορά για μια οικογένεια με παιδιά.

 

Actions: E-mail | Permalink |