03

Συνεργασία δύο Εθελοντικών Οργανώσεων: Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η οποία αφορά την επιμόρφωση των μελών του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α στις Πρώτες Βοήθειες. Σημαντικό στο προκείμενο είναι τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης, ως εκ των καθηκόντων τους αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις, στις οποίες οι Πρώτες Βοήθειες δυνατόν να διαφανούν ως σωτήρια επέμβαση.

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |