24
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία 15,17 & 18 Ιουνίου 2020
• Διάρκεια 18 ώρες
Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

• Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
• Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
• Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται
στους χώρους εργασίας .
• Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
• Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού
• Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:
o Βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης – Βασικές Γνώσεις
o Πνιγμονής
o Καρδιακής προσβολής
o Αναίσθητου πάσχοντα (συμπεριλαμβανομένης της επιληψίας)
o Αιμορραγίας
o Εγκαυμάτων
o Καταπληξίας
o Αιφνίδιων δηλητηριάσεων
o Αναφυλακτικού σοκ
o Κακώσεων των οστών, μυών και αρθρώσεων. Κάκωση της σπονδυλικής στήλης.
o Τραυμάτων θώρακος
o Τραυμάτων οφθαλμών
o Μικρών τραυμάτων και πληγών
o Εγκεφαλικού
o Άσθματος
o Διαβήτη

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22663950.
Actions: E-mail | Permalink |