24
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία –Επείγοντα Περιστατικά με Απινίδωση
26-27 Μαίου

Oλοκληρώνοντας το Πρόγραμμα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

• Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
• Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
• Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται
στους χώρους εργασίας .
• Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία
παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
• Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού
• Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς
προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 Βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης – Βασικές Γνώσεις
 Πνιγμονής
 Καρδιακής προσβολής
 Αναίσθητου πάσχοντα (συμπεριλαμβανομένης της επιληψίας)
 Αιμορραγίας
 Λιποθυμία
 Μικρών τραυμάτων και πληγών

Απιδίνωση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22663950.
Actions: E-mail | Permalink |