09

Πρόσφατα μικρή ομάδα εθελοντών του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη επισκέφθηκαν το Κέντρο Αίματος στην Έγκωμης όπου προσέφεραν αίμα για την έστω κατ’ ελάχιστον συνδρομή στην επίλυση της σοβαρής έλλειψης πλάσματος. Σημειώνεται ότι η προσφορά αίματος εμπίπτει μέσα στις προτεραιότητες των Εθελοντικών δραστηριοτήτων του Τάγματος.

Κατωτέρω φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εθελοντική αυτή προσφορά.

 

Actions: E-mail | Permalink |