15

Βασιζόμενη στις εισηγήσεις του Τάγματος η αρμόδια Eπιτροπή του St John Order αποφάσισε και εισηγήθηκε στην Α.Μ. την Βασίλισσα Ελισάβετ την εισδοχή στις τάξεις του των : Δρος Ανδρούλας Χριστοδουλίδου Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας, Δρος Ηλία Παπαδόπουλου της Λευκωσίας, κας Άντρης Ροδοσθένους και Γιαννάκη Πουργούρη της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή. Η εισδοχή στις τάξεις του Order εκλαμβάνεται ως προσδίδουσα τιμή στο ενδιαφερόμενο άτομο, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση της Δρος Χριστοδουλίδου όπου η εισδοχή της έγινε στην βαθμίδα του Officer και όχι απλού μέλους που ήταν και η εισήγηση του Τάγματος.

Κατωτέρω στιγμιότυπα από την επίδοση των σχετικών πιστοποιητικών από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου και  Τάγματος Αγίου Ιωάννη κ. Πάνο Κουτουρούση.

Actions: E-mail | Permalink |