16

Οι εθελοντικές δραστηριότητες αιμοδοσίας φέρνουν κοντά το Τάγμα και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Τάγματος αποφάσισε όπως την 13ην Ιουνίου κάθε χρόνο ημέρα που γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος της πόλης Τριφύλλιος, διοργανώνει εκδήλωση αιμοδοσίας. Στόχος είναι η ενέργεια αυτή να γίνει θεσμός. Η δραστηριότητα έγινε την επομένη λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Η φιλανθρωπική αυτή εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία για ανάδειξη και προβολή των ισχυρών δεσμών και συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ του Τάγματος και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών εφόσον τόσο ο Διευθυντής του εν λόγω Τμήματος κ. Νικολαΐδης όσο και η Λειτουργός του κα Δήμητρα Ορφανίδου παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ένας σημαντικός αριθμός Λειτουργών που δήλωσαν εθελοντές αιμοδότες και προσέφεραν αίμα. Κατωτέρω φωτογραφικά στιγμιότυπά της όλης εκδήλωσης.

Actions: E-mail | Permalink |