ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη βρίσκεται στην Κύπρο από το 1926, και αποτελεί μέλος του κινήματος St. John το οποίο αριθμεί παρουσία σε 42 χώρες σε όλες τις Ηπείρους. Επιπρόσθετα από το 2009 ο Σύνδεσμος έχει καταστεί το 16ο μέλος του Johanniter International (JOIN) που αποτελεί τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τις πρώτες βοήθειες και τον εθελοντισμό. Σημειώνεται ότι ένας μόνο εθνικός οργανισμός μπορεί να είναι μέλος του JOIN.

Η ισχυρή διεθνής διασύνδεση του Τάγματος διασφαλίζει την άμεση και πλήρη ενημέρωση του πάνω στις εξελίξεις που παρατηρούνται στις πρώτες βοήθειες. Έτσι το Τάγμα γίνεται πάνω σε καθημερινή βάση λήπτης πληροφοριών πάνω στις αλλαγές του τρόπου προσφοράς πρώτων βοηθειών, των νέων μεθόδων διδασκαλίας και χρησιμοποίησης βοηθημάτων και σίγουρα του βιβλίου «Πρώτες Βοήθειες» που εκδίδεται από το St. John Ambulance, τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και το St. Andrews Ambulance Association που τώρα κυκλοφορεί η 11η  Έκδοση του. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το πρόπλασμα κούκλας που χρησιμοποιείται ως διδακτικό βοήθημα, οι επίδεσμοι και ακόμα το περιεχόμενο του σακιδίου πρώτων βοηθειών καθορίζονται από το St.John Ambulance. Επίσης την ίδια πηγή προέλευσης έχουν οι Σημειώσεις που δίδονται στους παρακολουθούντες τα προγράμματα του Τάγματος (hand-outs) όπως επίσης και τα βοηθήματα που χρησιμοποιούν οι Εκπαιδευτές.

Τελικά σημειώνεται η πολιτική σύμφωνα με την οποία οι Εκπαιδευτές του Τάγματος παρακολουθούν το Επιμορφωτικό Σεμινάριο ο θεματικός τομέας του οποίου ασχολείται με τον νεωτερισμό που στο μεταξύ έχει παρατηρηθεί.