Μετά από αρκετές προσπάθειες έγινε δυνατή η έκδοση Οδηγού Τσέπης για τις Πρώτες Βοήθειες όπως και Βιβλιαρίου Πρώτων Βοηθειών σε Επείγον Περιστατικό.

Προτρέπονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να διεξέλθουν τόσο τον Οδηγό όσο και το Βιβλιάριο γιατί με απλό και γλαφυρό τρόπο επεξηγούν βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης. Τονίζεται όμως με έμφαση ότι ούτε ο Οδηγός ούτε το Βιβλιάριο υποκαθιστούν με κανένα τρόπο έστω και μερικώς το Βιβλίο Πρώτων Βοηθειών, πολύ δε περισσότερο τα μαθήματα πρώτων βοηθειών.