ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Με στόχο την επίτευξη ομοιομορφίας στην διδασκαλία των πρώτων βοηθειών ετοιμάστηκε  ραβδί μνήμης (USB)  από το Τάγμα  το  οποίο διανεμήθηκε σ΄όλους τους  Εκπαιδευτές του. Έτσι  εκτός της γενικής καθοδήγησης που παρέχει στον κάθε  εκπαιδευτή το  Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών αναμένεται  ότι το βοήθημα αυτό με  τα εικονίδια  και την  αλληλουχία που τούτο παρουσιάζει, θα καταστεί σημαντικός  συντελεστικός   παράγοντας   στην  επίτευξη  της  επιθυμητής ομοιομορφίας στην διδασκαλία των πρώτων βοηθειών. Σημειώνεται ότι τούτο καλύπτει τα προγράμματα Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα  Περιστατικά  και Εξοικείωση  στην  Χρήση  του Αυτόματου Εξωτερικού  Απινιδωτή.  Επιπρόσθετα περιέχει  άνω  των  300  εικονιδίων  που σχετίζονται  με  την  προετοιμασία  του Εκπαιδευτή  έτσι  ώστε  η  παράδοση  του μαθήματος να  είναι όσο περισσότερο γίνεται πιο αποτελεσματική.

Η  μεγάλη  επιτυχία  που  παρουσίασε  η  Έκδοση  του  «Οδηγού Τσέπης Πρώτων Βοηθειών» αποτέλεσε έναυσμα για το Τάγμα στην έκδοση και μετέπειτα βελτιωμένη επανέκδοση του βιβλιάριου Πρώτες Βοήθειες σε Επείγον Περιστατικό.  Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν οι πρώτες βοήθειες για βρέφη και νήπια έχουν περιληφθεί ειδικές αναφορές γι΄ αυτή την ειδική κατηγορία.